Electroerosió


OMELLA GRAVATS ofereix la seva experiéncia i màquines d'electroerosió.

OMELLA GRAVATS realitza el erosionat dels seus elèctrodes o dels seus clients sobre tot tipus de metall fèrric.

L'electroerosió, també conegut com Mecanitzat per Descàrrega Elèctrica o EDM, és un procés de fabricació únic per aconseguir complexes configuracions que són impossibles d'una altra manera. És útil com a cavitats de motlles, punxons, matrius i tot tipus de mecanitzats complexos.

Els serveis d'electroerosió de OMELLA GRAVATS permeten realitzar òrbites del elèctrode i excel.lents acabats, així com la realització dels elèctrodes de desbast i acabat en el mateix taller.

Per a aquelles ocasions que es requereix la realització d'un acabat rugós en la peça, disposem d'un catàleg dels diferents nivells d'acabat.


Gravats de figures a electroerosió en motlle de injecció

Gravats en motlle de injecció per generar figures complexes. Omella Gravats també realitza reparacions o modificacions de motlles ja existents. Per gravar aquestes figures s'ha combinat l'ús del torn, les fresadores CNC i la electroerosió per aconseguir els elèctrodes necessaris per al gravat del motlle d'injecció.
+info

Gravats en rodets en alt relleu

Gravats en rulines o rodets en alt o baix relleu, fins i tot en peces prèviament temperades, Omella Gravats pot mecanitzar també els rodets segons les seves necessitats. Els rodets marquen en rodar sobre el seu eix els materials que passen per sota d'ells.
+info

Gravat en postís de motlle

Gravat mitjançant erosió en postís de motlle de cadira de plàstic, aconseguint un granulat en el gravat que o fa ressaltar respecte el fons polit.
+info

Postís d'interior de motlle de injecció de plàstic

Postís de noyo interior de motlle de injecció de plàstic. S'ha realitzat el mecanitzat mitjançant el mecanitzat de diversos elèctrodes que després han erosionat la peça.
+info
OMELLA GRAVATS | Tel +34 933 252 441 Fax +34 935 533 635 | Diputació 50 int 08015 Barcelona España | info@omellagrabados.com | www.omellagrabados.com