Rolex watch is a Swiss production replica watches of expensive watches, its design, production, and always maintain the traditional style. Its performance includes fully automatic, single calendar, double replica watches uk calendar, waterproof, dust and so on, workmanship excellence, especially the dial, table and strap, carved into the crown is its high-quality mark. Because brand-name swiss replica watches watches in the manufacture of rolex replica the use of advanced equipment, high-quality materials, to the processing of fine, high-quality finish.

La empresa


Des de 1957, aquesta empresa es a Barcelona, dedicant-se a la realització de mecanitzats i gravats industrials de qualitat per la industria en general.

Acumulades d'una part experiència i vocació de futur, adaptant-se a les mes modernes tecnologies i amb la convicció del aprenentatge i el ofici per sobre de tot, oferim les solucions mes oportunes que el criteri ens diu per cada cas.

Avui en dia treballem en una gran diversitat de productes relacionats amb els gravats i mecanitzats a Barcelona, tractem des de petits punxons de joieria, fins matrius per estampar bidons, motlles de tot tipus, llargues series de gravats i també peces úniques de gran qualitat.

Si esta interessat en rebre mes informació sobre la Omella Grabats Industrials Barcelona o els nostres productes no dubti en consultar-nos.

Altres activitats del Grup Omella:

OMELLA GRAVATS | Tel +34 933 252 441 Fax +34 935 533 635 | Diputació 50 int 08015 Barcelona España | info@omellagrabados.com | www.omellagrabados.com